หน้าแรก

43863
APPF_web
SocialWelfareBanner_WEB
bannerเด็ก1
หลักการทรงงาน1
1การจัดการศพผู้สูงอายุ-banner-1
bannerขอทำบัตรคนพิการ
bannerพักชำระหนี้คนพิการ
bannerรพสตdownload
donate300
helpschool2563
helpอปท2563
plan300
อพมออนไลน์
DSC_0023
PlayPause
previous arrow
next arrow

ข่าว สาร

พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 1 05 64_new
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 22 เม.ย. 64
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64 2
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64 3
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64 2
PlayPause
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 1 05 64_new
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 22 เม.ย. 64
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64 2
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64 3
พมจตรัง_ข่าวช่วยเหลือ 26 เม.ย. 64 2
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

698125
Total Visitors
156
Visitors Today
46
Live visitors
698125
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  075 218366

trang@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial