หน้าแรก

Law2565
43863
SocialWelfareBanner_WEB
bannerเด็ก1
หลักการทรงงาน1
1การจัดการศพผู้สูงอายุ-banner-1
bannerขอทำบัตรคนพิการ
bannerพักชำระหนี้คนพิการ
bannerรพสตdownload
donate300
helpschool2563
helpอปท2563
plan300
อพมออนไลน์
DSC_0023
PlayPause
previous arrow
next arrow

ข่าว สาร

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

พม. ช่วยเหลือแล้ว

1.1
2.1
13
14
1
2
1
3
1
2
1
2
3
1
1
2
PlayPause
1.1
2.1
13
14
1
2
1
3
1
2
1
2
3
1
1
2
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามการประกอบอาชีพผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

            วันพฤหัสบดีที่ 20 …

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

764694
Total Visitors
71
Visitors Today
2
Live visitors
764695
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  075 218366

trang@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial