ทำเนียบผบริหารประจำกระทรวง

ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง

Admin / 27/01/2561 / 22020 / พิมพ์หน้านี้ / 0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

นายจุติ ไกรฤกษ์

นายจุติ ไกรฤกษ์
เริ่มต้น : 10 กรกฎาคม 2562
ถึง : ปัจจุบัน


พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
เริ่มต้น : 24 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2562


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
เริ่มต้น : 30 สิงหาคม 2557
สิ้นสุด : 23 พฤศจิกายน 2560

 


นางปวีณา หงสกุล

นางปวีณา หงสกุล
เริ่มต้น : 1 กรกฎาคม 2556
สิ้นสุด : 22 กรกฎาคม 2557


นายสันติ พร้อมพัฒน์

นายสันติ พร้อมพัฒน์
เริ่มต้น : 9 สิงหาคม 2554
สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2556

นายอิสสระ สมชัย

นายอิสสระ สมชัย
เริ่มต้น : 11 กุมภาพันธ์ 2552
สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2554

นายวิทูรย์ นามบุตร

นายวิทูรย์ นามบุตร
เริ่มต้น : 24 ธันวาคม 2551
สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2552

นายอุดมเดช รัตนเสถียร

นายอุดมเดช รัตนเสถียร
เริ่มต้น : 24 กันยายน 2551
สิ้นสุด : 20 ธันวาคม 2551

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
เริ่มต้น : 5 สิงหาคม 2551
สิ้นสุด : 23 กันยายน 2551

นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล

นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล
เริ่มต้น : 24 พฤษภาคม 2551
สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2551

นายสุธา ชันแสง

นายสุธา ชันแสง
เริ่มต้น : 6 กุมภาพันธ์ 2551
สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2551

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เริ่มต้น : 9 ตุลาคม 2549
สิ้นสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2551

นายวัฒนา เมืองสุข

นายวัฒนา เมืองสุข
เริ่มต้น : 2 สิงหาคม 2548
สิ้นสุด : ตุลาคม 2549

นายประชา มาลีนนท์

นายประชา มาลีนนท์
เริ่มต้น : 11 มีนาคม 2548
สิ้นสุด : สิงหาคม 2548

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
เริ่มต้น : 8 พฤศจิกายน 2546
สิ้นสุด : มีนาคม 2548

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ
เริ่มต้น : 3 ตุลาคม 2545
สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2546

ปลัดกระทรวง

นางพัชรี อาระยะกุล

นางพัชรี อาระยะกุล
เริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2563
ถึง : ปัจจุบัน


นายปรเมธี วิมลศิริ

นายปรเมธี วิมลศิริ
เริ่มต้น : 10 พ.ค. 2561
สิ้นสุด : 30 กันยายน 2563


นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
เริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2560
สิ้นสุด : 9 พ.ค. 2561


นายไมตรี อินทุสุต

นายไมตรี อินทุสุต
เริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2558
สิ้นสุด : 30 กันยายน 2560


นายวิเชียร ชวลิต

นายวิเชียร ชวลิต
เริ่มต้น : 4 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุด : 30 กันยายน 2558

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
เริ่มต้น : 20 กรกฎาคม 2553
สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2555

นายวัลลภ พลอยทับทิม

นายวัลลภ พลอยทับทิม
เริ่มต้น : 4 มิถุนายน 2547
สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2553

นายอภัย จันทนจุลกะ

นายอภัย จันทนจุลกะ
เริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2546
สิ้นสุด : 31 พฤษภาคม 2547

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
เริ่มต้น : 21 ตุลาคม 2545
สิ้นสุด : 30 กันยายน 2546


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial