ประกาศราชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

แสดงความคิดเห็น

Share: