ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แสดงความคิดเห็น

Share: