หน้าแรก

Law2565
43863
SocialWelfareBanner_WEB
bannerเด็ก1
หลักการทรงงาน1
1การจัดการศพผู้สูงอายุ-banner-1
bannerขอทำบัตรคนพิการ
bannerพักชำระหนี้คนพิการ
bannerรพสตdownload
donate300
helpschool2563
helpอปท2563
plan300
อพมออนไลน์
PlayPause
previous arrow
next arrow

พม.ตรัง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล พร้อมเชิญชวนแอดไลน์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me

ข่าว เด่น

พม.ตรัง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล พร้อมเชิญชวนแอดไลน์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้อนุมัติให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ดังกล่าว แก่ครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว (เด็ก จำนวน 39 คน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

อ่านต่อ

ข่าว สาร.

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

พม. ช่วยเหลือแล้ว

103.2
103.3
104.1
105.1
105.2
105.3
106.1
102.1
103.1
PlayPause
103.2
103.3
104.1
105.1
105.2
105.3
106.1
102.1
103.1
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

942221
Total Visitors
585
Visitors Today
1
Live visitors
942222
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

  075 218366

trang@m-society.go.th