เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางสัก และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางสัก

        วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องค์มนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางสัก และเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางสัก กล่าวรายงานโดยนางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ซึ่งมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  จำนวน 10 ครอบครัว และเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางสัก พร้อมเยี่ยมชมภายในศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางสัก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสักอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

แสดงความคิดเห็น

Share: