เอกสาร download สำหรับ อปท.

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ดังนี้

 

หนังสือนำส่งอปท

1. บัญชีจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการจัดสรร
เอกสารแนบ3-บัญชีจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการจัดสรร

 

2. แบบบันทึกข้อมูลและวิธีการสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2.1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม (แบบเปล่า)
2.2 ตัวอย่างการเขียนแบบบันทึกฯ
2.3 เอกสารแนบประกอบด้วยการสอบเคส
2.4 แบบบันทึกข้อมูล Power Point 

 

สำหรับไฟล์เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ให้จัดส่งอีเมล pakorn.p@m-society.go.th หรือ
ส่งทางไลน์ Line ID paio1999 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial