โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตัวเอง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตัวเอง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

เข้าสู่ระบบที่ URL http://csgcheck.dcy.go.th

ก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
เมื่อเข้าหน้าหลักจะพบข้อความประชาสัมพันธ์ คลิ๊กตรงที่ว่างหรือกดกากบาทที่มุมขวาล่าง ก็สามารถตรวจสอบสิทธิได้
ข้อมูลจะอัปเดทสถานะ หลังจากมีการจ่ายเงินของทุกรอบเดือนระบบตรวจสอบสิทธิ์เด็กแรกเกิด

แสดงความคิดเห็น

Share: