พิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565

           วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565  นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง


Share:เข้าเวรอำนวยการร้านนาวากาชาด งานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมเวรอำนวยการร้านนาวากาชาด งานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมืองตรัง


Share:วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ตรัง ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ซึ่งประกอบด้วย

  – พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

  – พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม

  โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


Share:เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14

       เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือก หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน รวมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กำลังใจ ติดตามดูแลความเป็นอยู่ และความพร้อม  ด้านต่างๆ ของนักเรียนทุน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในโอกาสนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตรัง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง และศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของที่ระลึกแก่ครอบครัวของนักเรียนทั้ง 2 ราย ในพื้นที่อำเภอสิเกา และอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


Share:เยี่ยมเยียนแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน พร้อมทั้งมอบเงินทุนช่วยเหลือ แม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565

          วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายนางจิรพา เรนเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ผู้นำท้องที่ เยี่ยมเยียนแม่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมทั้งมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้าน) ณ พื้นที่ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามการประกอบอาชีพผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

            วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวจามีกร ปิ่นสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวธนัชชา รักษา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามการประกอบอาชีพผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 9 ราย ณ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial