ข่าวกิจกรรม

พม. ตรัง ส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัคร ขับเคลื่อนงาน พม.ในพื้นที่

  วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ...
อ่านต่อ

พม. จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ณ จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง กรมกิจการผู้สูงอายุ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พมจ.ตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแ ...
อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม โครงการเชิงประเด็น/กลุ่มเป้าหมาย

       วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ...
อ่านต่อ

มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม โครงการเชิงพื้นที่

      วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของม ...
อ่านต่อ

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง รวมพลังร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม

        วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อำเภอเมือ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial