ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึง เรา

ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท์ : 075-218366 โทรสาร : 075-220213 

E-mail: trang@m-society.go.th

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 

ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

โทรศัพท์ : 075-218366 โทรสาร : 075-220213 E-mail: trang@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial