งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

          วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 โดยมีนางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธของหน่วยงานภาครัฐ การแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การจัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ การสมัครงานของคนพิการ การบริการให้คำแนะนำด้านการศึกษาของคนพิการ มอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการตัวอย่างจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 มอบใบอนุญาตศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ดีเด่นที่เชื่อมต่อคนพิการ มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่น มอบกายอุปกรณ์ได้แก่รถสามล้อโยก การจับฉลากของขวัญ การแสดงของเด็กนักเรียนพิการ การแสดงของคนพิการโดยองค์กรคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

Share: