พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางด้วน

            วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางด้วน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน กล่าวต้อนรับ และประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางด้วนกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับประธาน และร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1. มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 11 ราย ๆ 2,000บาท
2. มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 12 ราย ๆ ละ 1,000บาท
3. มอบรถสามล้อมือชนิดโยก สำหรับคนพิการ จำนวน 4 คน
แสดงความคิดเห็น

Share: