พมจ.ตรัง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

พมจ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ บ้านพักคนชราบ้านศรีตรัง  ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง


Share:จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.บรรยาย เรื่อง “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

    วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางจิรพา เรนเรือง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ในหัวข้อ “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามลำดับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าว


Share:จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. บรรยาย เรื่อง “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น”

       เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ในหัวข้อ “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าว


Share:จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อาสาพัฒนาทำความสะอาด

      วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานแห่งชาติ ที่ จม.4 (หาดปากเมง) ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


Share:จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.บรรยาย เรื่อง “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

        เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ในหัวข้อ “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น
และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าว


Share:จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.บรรยาย เรื่อง “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง

       วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ในหัวข้อ “การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น” ตามแผนปฏิบัติการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ท้องถิ่นดังกล่าว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial